Temperaturføler

Temperaturføleren i en varmepumpe er en termisk modstand måden denne virker er at ved et reference punkt er den angivet til et vist antal Ohm hvorefter den henholdsvis falder eller stiger såfremt at den omkring værende temperature ændres. Herved kan den føle temperaturen og regulere varmepumpens temperatur ind herefter.


KMO certifikat logo
Dansk Standard iso 9001 certifikat logo

L. J. montage A/S

| Søndergårdsvej 5 | 8660 Skanderborg | Tlf. 86 53 13 66 | lars@ljmontage.dk | Samarbejdspartner KC Danmark ApS