Standard montage varmepumper

Du udfører

 • Du skal sørge for at der er en 230 volt stikkontakt med jordforbindelse til varmepumpen indvendig i huset til inderdelens netledning inden for en afstand på 0,5 meter fra indendørsdelen
 • Sørger for at der er plads til at varmepumpen kan monteres, uden at møbler, udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren
 • Sørger for et plant underlag, f.eks. fliser, leca-blokke ect. til til placering af varmepumpens ude del.   
             

Vi udfører

 • Som standard monteres udendørsdelen max. 3 meter fra indendørsdelen
 • Borer 1 hul på ca. Ø 70 gennem en hulmur eller en trævæg til rør/slanger
 • Slanger samt afløb og kobberrør monteres på varmepumpen
 • Tilslutning til en eksisterende stikkontakt med jord samt tilstrækkelige ampere inden for 0,5 meter fra indendørsdelen
 • Indendørsdelen monteres indvendig på lodret ydervæg så der kun skal bores et hul
 • Rørtræk (Max 3 m)
 • Kondensafløb føres til jorden (Max. 3 m)
 • Kabler (Max 3 m.)
 • Kabelbakke (max 3 m.) farve: hvid
 • Udendørsdel tilsluttes og stilles på jorden. NB! Denne løsning anbefales, derved undgås evt. vibrationer i væggen
 • Gennemgang af fjernbetjening og instruktion i brug af anlægget samt salg og service og vedligeholdelse

Ikke inkluderet

 • Følgende er ikke inkluderet i "standardmontage"
 • Ekstra rør samt isolering, når indendørsdelen er mere end 3 meter fra udendørsdelen
 • Boring af hul/huller i betonvægge, der er mere end 30 mm tykke
 • Evt malerarbejde samt rengøring, og efterreparationer
 • Andet uforudset arbejde (vil blive afregnet med en timeløn a` kr. 350,00 ekskl. moms)
 • Fliser – vægbeslag samt fundament
 • Varmepumpen skal kunne monteres, uden at møbler, evt. udendørsbeplantning og lignende er til gene for montøren

Montagetyper

Gør-det-selv-montage varmepumper

Ved gør-det-selv-montage skal du lave de ting som du må ifølge loven.

Montøren laver derefter resten, så varmepumpen er korrekt og lovligt monteret.

Pris 3000,- incl. moms

Se mere om gør-det-selv-montage her


Specialmontage varmepumper

Special montage er når der er forhold der gør at det tager længere tid at montere din varmepumpe.

Ring og få et godt tilbud.

Se mere om special-montage her


Montage billeder

KMO certifikat logo
Dansk Standard iso 9001 certifikat logo

L. J. montage A/S

| Søndergårdsvej 5 | 8660 Skanderborg | Tlf. 86 53 13 66 | lars@ljmontage.dk | Samarbejdspartner KC Danmark ApS