Kondensvand

Kondensvand er en fortætning af luftens vanddamp, som dannes når denne rammer en materialeoverflade med en temperatur, der er lavere end luftens dugpunkt.
Kondensvand i varmepumpen vil blive afledt af det monterede kondensafløbi varmepumpen.


KMO certifikat logo
Dansk Standard iso 9001 certifikat logo

L. J. montage A/S

| Søndergårdsvej 5 | 8660 Skanderborg | Tlf. 86 53 13 66 | lars@ljmontage.dk | Samarbejdspartner KC Danmark ApS